Projekter indstillet til LAG-støtte i 2023

Indstillede projekter i 2023

LAG Sønderborg-Aabenraa har på bestyrelsesmødet den 26. september 2023 indstillet nedenstående 14 landdistriktsudviklingsprojekter til at modtage støtte fra LAG-ordningen:

 • Kruså Vandmølle, som bæredygtigt skal udvikles til et lokalt samlingssted for kultur, natur og nye erhvervsmuligheder, er indstillet til at modtage 320.000 kr.
 • Bolderslev Skytteforening, som ønsker at etablere et nyt riffelhus, der kan nedbringe miljøpåvirkningen til omgivelserne, er indstillet til at modtage 150.000 kr. Det nye riffelhus skal opføres ved skydebanen og skal have handicapvenlig adgang.
 • Klinik Grobund i Kruså, der ønsker at etablere en specialklinik for fertilitet, graviditet, fødsel, efterfødsel og baby, er indstillet til at modtage 323.112 kr. til dette formål.
 • Kær Halvø Landsbylaug vil opføre en bæredygtig bålhytte som mødested for laugets aktiviteter. Projektet er et partnerskabsprojekt mellem flere interessenter og ansøgningen om midler fra LAG Sønderborg-Aabenraa angår alene en indbygget shelter. Projektet er indstillet til at modtage 200.000 kr.
 • Mommark Marina på Sydals har søgt om midler til at etablere en bæredygtig opført tilbygning, der vil tilgodese turisters og lokalbefolkningens efterspørgsel efter gastronomiske muligheder hele året. Projektet er indstillet til at modtage 215.000 kr.
 • Slogs Herreds Hus i Bylderup-Bov vil renovere eksisterende lokaler og udvikle nye faciliteter målrettet unge. Bestyrelsen i LAG Sønderborg-Aabenraa har indstillet projektet til at modtage 50.000 kr., som dedikeres udviklingen af nye faciliteter til unge.
 • Købingsmarks Strand Camping på Nordals ønsker at fortsætte sin bæredygtige udvikling ved at erstatte to gamle hytte med én ny med to boligenheder. Hytten skal forsynes med solceller, der for det første vil nedbringe virksomhedens CO2-udledning og for det andet forventer virksomheden, at bæredygtige tiltag vil tiltrække turister, der har et bæredygtigt fokus. Virksomheden er indstillet til at modtage 400.000 kr.
 • Foreningen Havørred Als er indstillet til at modtage 80.000 kr. til at etablere 3 nye stenrev i havet ved Sottrupskov, Blans og på Broagerland. Formålet er at forbedre biodiversiteten samt yngle- og levevilkår for havørreder.
 • Bjerndrup Udviklingsråd har søgt midler til bæredygtigt at udvikle byens gamle købmandsgård til mødested og iværksætterhus for 4-6 start-up-virksomheder, ligesom Hærvejsturister kan benytte stedet som rasteplads. Projektet er indstillet til at modtage 300.000 kr. til at renovere og indrette iværksætterdelen i huset.
 • Felsted Borgerforening vil etablere en bypark under mottoet ”Leg, kultur og natur”. Formålet et at udvikle nye faciliteter, der skaber grundlag for nye fællesskaber. Til det formål er projektet indstillet til at modtage 200.000 kr. i støtte.
 • Mange unge i landdistrikterne oplever lange transporttider for at nå til og fra deres uddannelsesinstitution. Derfor har Alssundgymnasiet taget initiativ til at undersøge mulighederne for at indgå i samarbejdet om landsbybusser alternativt indkøbe en skolebus/elevbus. Projektet er indstillet til at modtage 225.000 kr. øremærket til skole-, elev- eller landsbybus i landdistrikterne.
 • Vikingskibslauget Sebbe Als i Augustenborg er indstillet til at få 75.000 kr. til at etablere en bro i Augustenborg Fjord, der vil tiltrække og fastholde nye og gamle medlemmer samt gæster.
 • Loddenhøj Camping på Løjt Land er indstillet til at modtage 200.000 kr. til at udvikle og fremtidssikre pladsen. Det skal ske ved at kloakere, etablere friskvandstilgang samt strøm på et udvalgt antal pladser.
 • Sandvig Pharma i Padborg er indstillet til at modtage 300.000 kr. i støtte til indkøb af produktionsudstyr, der bl.a. med udgangspunkt i virksomhedens refill filosofi – vil skabe fokus på bæredygtig emballage indenfor helsekostindustrien, ligesom det forventes at skabe flere nye arbejdspladser.

Bestyrelsen indstillinger udgjorde i alt 3.038.112 kr. til ovennævnte projekter.

Yderligere 4 ansøgninger blev behandlet. Disse blev dog ikke indstillet til støtte, idet LAG-bestyrelsen vurderede, at andre projekter i ansøgningsfeltet i højere grad opfyldte kriterierne for at få støtte.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Connie Mark Skovbjerg på telefon 24410942.

Næste ansøgningsfrist for at søge midler til landdistriktsudviklingsprojekter er den 8. december 2023. Læs mere på www.lag-sonderborg-aabenraa.dk.