Projekter indstillet til LAG-støtte i 2024

Indstillede projekter i 2023

LAG Sønderborg-Aabenraa har på bestyrelsesmødet den 26. september 2023 indstillet nedenstående 14 landdistriktsudviklingsprojekter til at modtage støtte fra LAG-ordningen:

I Aabenraa kommune er følgende projekter blevet indstillet:

  • Lynax Aps. vil etablere produktionsanlæg til pyrolyse af plastaffald, dvs. omdannelse af rester af plastic fra bl.a. landbruget til salgbar olie, gas og carbon. Anlægget placeres i lejede faciliteter i Rødekro. Der er tale om nyere, men kendt og afprøvet teknologi. Der produceres så meget plastaffald, at genanvendelse af plast er en sund og holdbar business case. Projektet er indstillet til at modtage 400.000 kr.
  • Hjortkær Ungdoms- og Idrætsforening vil etablere en Generations 4 Kunststofgræsbane for at sikre afvikling af sunde, sjove og sociale aktiviteter som fodbold, fodbold fitness, hockey, krolf og andre boldspil. Foreningen har derfor søgt om midler til opsætning af et hegn omkring banen. Projektet er indstillet til at modtage 100.000 kr.
  • Den selvejende institution Lokalarkiv Ravsted Sogn ønsker at modernisere Lokalarkivet, gøre huset mere attraktiv og brugervenlig og samtidig åbne op for en bredere brugergruppe. Projektet er indstillet til at modtage 50.000 kr.
  • Kollundhus ønsker at etablere et “værested” i Kollund for børn og unge samt for personer uden for arbejdsmarkedet. Ombygningen betyder, at lokaler kan stilles til rådighed til ungdomsklub, reparationsværksted og hygge- og kortspil m.m. Projektet er indstillet til at modtage 75.000 kr.

I Sønderborg Kommune er følgende projekter blevet indstillet:

  • Gråsten sejlklub går i gang med at fremtidssikre børne- og juniorafdelingens kajanlæg og det bagvedliggende havneområde, så der også i fremtiden er faciliteter til de mange aktive juniorsejlere både i hverdagen og ved de store stævner. Projektet er indstillet til at modtage 65.000 kr.
  • Det lille Teaterhus i Ladegårdskov udenfor Gråsten, har et stort fokus på en bæredygtig modernisering for at fremtidssikre kulturstedet. Rensning af kloakvand fra toiletter og håndvaske efter børne-, ungdoms-, voksen- eller dukketeater m.m. er en nødvendig investering for fortsat at have et teater på stedet. Projektet er indstillet til at modtage 80.000 kr. til etablering af et up-to-date rensningsanlæg.

Bestyrelsens indstillinger udgjorde i alt 770.000 kr. til de seks projekter i første runde af i alt fire runder i 2024. De næste deadlines er den 8. marts, 7. juni og 6. september. Den 6. december er det muligt at søge om 2025-midlerne.

Oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Connie Mark Skovbjerg på telefon 24410942.

Næste ansøgningsfrist for at søge midler til landdistriktsudviklingsprojekter er den 8. marts 2024. Læs mere på www.lag-sonderborg-aabenraa.dk.