Landdistrikterne i Sønderborg og Aabenraa skal være mulighedernes områder

Hvor landdistrikterne strutter af lokalt erhverv,
sundhed, energi- og miljørigtige løsninger samt borgerdreven innovation

Landdistrikterne i Sønderborg og Aabenraa skal være mulighedernes områder

Hvor landdistrikterne strutter af lokalt erhverv,
sundhed, energi- og miljørigtige løsninger samt borgerdreven innovation

Ansøgningsfrister

Næste ansøgningsfrist er den 8. december 2023.

Få overblik over processen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger, dokumenterer og får udbetalt støtte.

Søg tilskud

Ansøgningen laves i et digitalt ansøgningssystem. Få styr på formkravene på forhånd.

Tilskuddets størrelse

Vi støtter projekter med samlede omkostninger på minimum 100.000 kr. og kan støtte med op til 50 % af projektets samlede omkostninger, dog 40 %, hvis der er tale om et fødevareprojekt.

Vi støtter projekter i landdistrikter og vi støtter ikke projekter, der foregår i centerbyerne Sønderborg og Aabenraa.

Vi råder over ca. 3. mio kr. til projekter hvert år.

Næste ansøgningsfrist er den 8. december 2023.

Velkommen til LAG Sønderborg-Aabenraa

LAG Sønderborg-Aabenraa vil støtte udvikling af erhvervslivet, job, aktiviteter, kultur og naturoplevelser i landdistrikterne med fokus på bæredygtighed med henblik på at øge bosætningen i landdistrikterne.

Indsatsområder og mål:

 • Fremtidens erhverv i landdistrikterne
 • Natur og Kulturoplevelser
 • Fællesskaber og bosætning

Fremtidens erhverv i landdistrikterne

Med udviklingsstrategien vil LAG Sønderborg-Aabenraa understøtte erhvervsudviklingen i landdistrikterne indenfor fødevareområdet, turismeområdet, iværksættere, overnatningssteder, virksomheder, som arbejder med naturturisme, kultur- og oplevelsesindustrien, udvikling af serviceerhverv og andre erhverv.

Såvel etablering som videreudvikling af mikrovirksomheder samt samarbejdsprojekter vil komme i betragtning under Fremtidens erhverv i landdistrikterne.

 

Natur- og Kulturoplevelser

Med 350 km kystlinje samt flere naturskønne områder i begge kommuner er der rig mulighed for at igangsætte diverse natur- og kulturoplevelser. Det kan være initiativer, som har til formål at igangsætte virksomheder, formidling, aktiviteter, faciliteter m.m. indenfor områderne – men også samarbejdsinitiativer mellem aktører i de to kommuner eller i grænseområdet.

Fællesskaber og bosætning

LAG Sønderborg-Aabenraa vil gerne medvirke til, at faciliteterne i landdistrikterne udvikles, så de henvender sig til nærliggende landsbysamfund eller er attraktive for turister. Det gælder både udvikling af eksisterende faciliteter såvel som opbygning af nye. Det gælder eksempelvis projekter, der understøtter den lokale sundhed, projekter som kan bidrage til øget sammenhold og samarbejde eller projekter, som kan bidrage til at øge bosætningen, eksempelvis alternative boformer.

LAG-koordinator

 

Connie Mark Skovbjerg er koordinator i LAG Sønderborg-Aabenraa. Connie har en omfattende erfaring med landdistriktsudvikling fra sit job som landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune.

 

Du er velkommen til at kontakte Connie på 2441 0942 eller på mail – lag@sonderborg-aabenraa.dk hvis du f.eks.:
(bemærk “@sonderborg uden “oe”)

 • vil vide mere om LAG-ordningen
 • har spørgsmål til et projekt
 • har brug for vejledning til at søge LAG-midler til dit projekt

 

 

Indsatsområdernes mål

Fremtidens erhverv i landdistrikterne:

LAG Sønderborg-Aabenraa forventer, at vi med vores støtte kan bidrage til at:

 1. fastholde og etablere flere arbejdspladser ved at etablere nye virksomheder
 2. fastholde og etablere flere arbejdspladser ved at videreudvikle eksisterende mikrovirksomheder.
 3. styrke de forskellige forretningsområder generelt
 4. styrke og skabe netværk for iværksættere, producenter, forarbejdning m.m.

Natur- og Kulturoplevelser:

LAG Sønderborg-Aabenraas mål indenfor natur- og kulturoplevelser er at:

 1. skabe muligheder for nye natur- og kulturoplevelser
 2. styrke eksisterende natur- og kulturoplevelser
 3. udvikle erhvervsmulighederne indenfor natur- og kulturoplevelser

Fællesskaber og bosætning:

LAG Sønderborg-Aabenraa har opstillet nedenstående mål for dette indsatsområde:

 1. at styrke udbuddet af faciliteter til glæde for alle borgere
 2. at udvikle og forbedre eksisterende fællesfaciliteter og etablere nye
 3. at styrke kultur- og foreningslivet
 4. at styrke bosætningen i landdistrikterne

LAG Nyheder

Mommark Marina

Købingsmark Strand Camping

Kruså Vandmølle

Bolderslev Skytteforening

Klinik Grobund

Kær Halvø

Slogs Herreds Hus

Havørred Als

Bjerndrup Iværkstætterhus

Feldsted Borgerforening

Mobilitetsløsninger for elever på Alssundgymnasiet

Vikingeskibslauget Sebbe Als

Loddenhøj Camping

Sandvig Pharma

Skal vi snakke sammen?

Få hjælp og inspiration til dit næste projekt. Send en besked, så kontakter vi dig!