Hvordan kommer du bedst i gang med at søge:

Det kan føles forvirrende og måske også lidt overvældende at søge LAG-midler til et projekt. Derfor er det bedste råd til dig: Tag fat i koordinator Connie Mark Skovbjerg, som kan give dig gode råd og hjælpe dig i gang med tips og vejledning til at målrette din ansøgning til LAG-programmet.

 

Hvor kan du finde ansøgningsskema og vejledning:

Ansvaret for LAG-programmet ligger hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen og du kan finde vejledninger, nyheder og andet relevant information på styrelsens hjemmeside “Liv og Land”.

Det er også på “Liv og Land”, at du finder det elektroniske ansøgningsskema, som du skal udfylde for at ansøge om LAG-midler til dit projekt. Skemaet følger din ansøgning og sagsbehandlingen af denne indtil endelig afgørelse.

Ansøgningsskemaet finder du i Selvbetjeningsmodulet, hvor du logger ind med NemLog-in (MitID). Her finder du mange forskellige støtteordninger; den relevante for dig hedder Lokale Aktionsgrupper.
Du kan løbende arbejde i og gemme din projektansøgningskladde, indtil du er klar til at indsende din ansøgning.

Vi anbefaler, at du gennemser hjælpevideoer på ansøgningsportalen og læser Hjælp til ansøger, inden du går i gang med din ansøgning.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning er konkret om finansieringsmulighederne for dit projekt, f.eks. egen-, med- eller mellemfinansiering i hele gennemførelsesperioden. Den bevilligede LAG-støtte vil først blive udbetalt ved projektets afslutning.

 

Forretningsplan eller projektbeskrivelse

Hvis du er en virksomhed, skal du vedlægge en forretningsplan til din ansøgning. Hvis du er en almennyttig foreningen, så skal du lave en projektbeskrivelse, der skal vedlægges din ansøgning.

I det digitale ansøgningsskema skal du beskrive dit projekt kort og præcist. Du har mulighed for at vedhæfte en uddybende projektbeskrivelse / forretningsplan til din digitale ansøgning.

Hvis din ansøgning omhandler en mindre del af et større projekt, skal du søge om dette delprojekt i den digitale ansøgning og vedhæfte den fulde projektbeskrivelse til orientering.

 

Kræver dit projekt offentlig tilladelse?

Det kan være en fordel at undersøge, om dit projekt kræver offentlige tilladelser, inden du søger LAG-støtte. Hvis ja, kan du med fordel forelægge Kommunen dit projekt for at få et overblik over, hvilke tilladelser du har brug for til at gennemføre dit projekt.

Er du i tvivl, så kontakt LAG-koordinatoren på mobil: 2441 0942.

 

Hvornår er næste ansøgningsfrist:

Næste ansøgningsfrist er den 6. september 2024.

Ansøgningsfrister vil blive annonceret her på hjemmesiden, på Facebook og i pressen. Normalt er der optil 4 ansøgningsfrister pr. år.

I 2024 er de næste ansøgningsfrister den 6. september og den 6. december.

 
Hvordan bliver din ansøgning behandlet:

Der sker følgende, når du har udfyldt og indsendt din ansøgning:

 1. Koordinator modtager din ansøgning og kvitterer for modtagelsen. Koordinator gennemgår ansøgningen og forbereder den til behandling i bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen behandler alle indkomne ansøgninger og vurderer, hvilke ansøgninger, der skal indstilles til støtte.
  De projekter, som bestyrelsen ønsker at indstille, bliver herefter videresendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som skal godkende bestyrelsens afgørelse. Når bestyrelsen gennemgår projektansøgningerne, sker det med udgangspunkt i fastlagte Vurderingskriterier.
 3. Plan- og landdistriktsstyrelsens skal gennemgå alle projekter, som LAG Sønderborg-Aabenraas bestyrelse har indstillet til støtte. Styrelsen skal sikre, at projekterne vil blive gennemført indenfor rammerne af LAG-programmet og den tilhørende lovgivning og – ikke  mindst – har sammenhæng med LAG Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi, hvor fokus er at yde støtte til projekter, der vil udvikle fremtidens erhverv i landdistrikterne, give natur og kulturoplevelser samt skabe nye fællesskaber og bosætning.

 

Hvilke vurderingskriterier arbejder LAG Sønderborg-Aabenraa med:

Bestyrelsen skal vurdere alle ansøgninger efter specifikke kriterier, som er beskrevet i detaljer her. Det kan være en god ide at bruge vurderingskriterierne som “tjekliste”, når du laver din ansøgning.

Vurderingskriteriernes overskrifter finder du nedenfor:

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål       og fokusområder for ordningen.
 2. Projektbeskrivelse
 3. Er projektet fuldt oplyst?
 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
 5. Lokal forankring og samarbejde
 6. Nyhedsværdi og innovation
 7. Projektets levedygtighed
 8. Gør LAG-midler en forskel? (kritisk kapital)
 9. Projektets effekt
 10. Bidrager projektet til at opfylde et eller flere mål og eller kriterier fra LAG      Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi?
 
Hvor mange penge kan LAG Sønderborg-Aabenraa uddele:

LAG Sønderborg-Aabenraa disponerer over og kan uddele godt 3 mio. kr. til projekter hvert år.

 • Vi støtter projekter med projektbudget på min. 100.000 kr. og kan støtte med op til 50% i tilskud (dog 40 % til fødevareprojekter)
 • Vi støtter projekter i landdistrikterne og vi støtter ikke projekter, som foregår i centerbyerne Sønderborg og Aabenraa.
 • Når ansøgningsrunden indeholder færre midler end ansøgt, prioriterer LAG’en at fordele midlerne på så mange projekter som muligt og dermed evt. reducere i nogle af indstillingsbeløbene i forhold til en intern pointscore på vurderingskriterierne.
 
Hvor lang er sagsbehandlingstiden:

LAG Sønderborg-Aabenraa skal efter ansøgningsfristen bruge ca. en måned til at gennemgå og behandle din ansøgning. Dertil kommer sagsbehandlingstiden i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Du skal forvente, at der – fra ansøgningsfristen – går 4-5 måneder, inden du får den endelige afgørelse om tildelt støtte til dit projekt.

 
Hvornår kan du gå i gang:

Du kan for egen regning og risiko gå i gang med dit projekt, når du har modtaget kvittering for din indsendte ansøgning. Hvis du efter behandling af din ansøgning får tildelt støtte fra LAG-ordningen, vil du kunne medregne støtteberegnede udgifter fra den dato, hvor LAG Sønderborg Aabenraa har kvitteret for din ansøgning.

Dokumentation er vigtig, så vær opmærksom på at indsamle alle bilag, der har økonomisk eller anden betydning i forbindelse med dit projekt og det budget, som du har fået tilsagn om støtte til. Gem også accept og afslag på indhentede tilbud i forbindelse med byggeprojekter.

 

Vejledning om tilskud til LAG-projekter: 

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du læse vejledningen HER

 

 

 

Connie Mark Skovbjerg

Connie Mark Skovbjerg

Koordinator

Kontakt Connie på mail lag@sonderborg-aabenraa.dk eller mobil 2441 0942, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsmodulet

Du finder ansøgningsmodulet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Læs gerne Liv og Lands vejledning om tilskud til LAG projekter inden du går i gang med ansøgningsprocessen. Her finder du alle relevante oplysninger om at søge tilskud fra LAG-ordningen, bl.a. hvad du skal gøre, hvis du ændrer projektet og når du skal afslutte projektet.

Se video og få hjælp.

Liv og Land har lavet forskellige videoguides og vejledninger, som du kan finde her.