Bestyrelsen

 

Bestyrelsen:

 

LAG Sønderborg-Aabenraas bestyrelse er iflg. vedtægterne sammensat af repræsentanter for borgere, foreninger og erhvervsvirksomheder i de to kommuner, samt repræsentanter fra de to kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Bestyrelsen er (set fra venstre): Henning Wendelboe, Dorthe Schack, Andreas Carstensen, Jette Damsø Henriksen,Olaf Schmidt Meyer, Gry Kibsgaard, Bendt Olesen, Tom Hartvig Nielsen, Connie Mark Skovbjerg (koordinator) og Jacob H. Bentsen. Bestyrelsesmedlemmerne  Peder Damgaard, Anders K. Brandt, Ester Esmark og Leif Frisk var ikke tilstede ved foto.

 

 

Præsentation:

 

Andreas Carstensen, Hellevad

Andreas Carstensen, Hellevad

Formand

Planteavlskonsulent og selvstændig. Engageret i lokalt foreningsliv. Ønsker unge kræfter i spil med nye ideer.

Læs mere her

Andreas er uddannet agronom og arbejder som planteavlskonsulent hos LandboSyd i vinterhalvåret, og resten af tiden på fødegården i Hellevad, hvor arbejdet består i at lave reagensglasbefrugtning på heste. Andreas er engageret i det lokale foreningsliv, hvilket har resulteret i flere større projekter, herunder flere med tilskud fra LAG.

Andreas ønsker at sprede budskabet om LAG bredere ud blandt landsbyer og ildsjæle i Sønderborg og Aabenraa kommune, og gerne med fokus på at få unge kræfter i spil med nye idéer og spændende projekter.

Medlem af LAG siden 2022.

Jacob H. Bentsen, Sønderborg

Jacob H. Bentsen, Sønderborg

Næstformand

Direktør i JHBE Consult, uddannet DGNB-konsulent. Interesseret i bæredygtig erhvervsudvikling.

Læs mere her

Jacob er uddannet DGNB-konsulent og er direktør i egen konsulentvirksomhed, JHBE Consult. DGNB er en frivillig certificeringsordning, der bygger på helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed inden for bæredygtigt byggeri. 

Jacob har interesse for erhvervsudvikling og mener, at det er vigtigt, at LAG er med til at udvikler landdistriktsområderne, ikke mindst inden for bæredygtighed.

Medlem af LAG siden 2022.

Peder Damgaard, Kollund

Peder Damgaard, Kollund

Kasserer

Direktør i BoligSyd. Engageret i forskellige bestyrelser og deltager gerne i lokalt ildsjæle arbejde.

Læs mere her

Peder er direktør i BoligSyd, som har almene boliger fordelt i hele Aabenraa kommune. Peder var tidligere forstander på Gråsten Landbrugsskole i godt 20 år. Bestyrelsesarbejdet omfatter formandsposten for Kollundhus samt medlemskab af bestyrelsen for henholdsvis BHJ Fonden og Plantningsselskabet Sønderjylland.

Peder deltager gerne i lokalt ildsjæle arbejde.

Medlem af LAG bestyrelsen siden 2022.

Anders Brandt, Hundslev

Anders Brandt, Hundslev

Bestyrelsesmedlem

Pensioneret lærer og aktivist med langvarig indsats for landdistriktsudvikling lokalt og internationalt.

Læs mere her
Anders er pensioneret lærer og aktivist og har fra tiden før kommunesammenlægningen været aktiv i at udvikle landdistrikter lokalt. Anders har siddet i byrådet i Sønderborg og været formand for landdistriktsudvalget i 4 år. Efterfølgende var Anders bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd og var med til at udpege årets landsby i Danmark. Udover et godt lokalt kendskab har Anders også kendskab til udvikling af landsbyer både i Tanzania og Brasilien. 

Anders tror på, at LAG Sønderborg-Aabenraa kan bidrage med støtte, så fællesskaber og samarbejde kan udvikle landdistrikterne og vil gerne medvirke til at fremme LAG samarbejdet i Danmark.

Medlem af LAG siden starten.

Bendt Olesen, Gråsten

Bendt Olesen, Gråsten

Bestyrelsesmedlem

Pensioneret. Tidligere borgmester og skorstensfejermester. Bestyrelsesmedlem i flere frivillige foreninger.

Læs mere her

Bendt er uddannet skorstensfejer og var tidligere mangeårig borgmester i Gråsten. Som bestyrelsesmedlem i flere frivillige foreninger og meget engageret i at styrke iværksætteri og fællesskaber i de små lokalsamfund ønsker Bendt at fremme landdistrikternes viden og brug af LAG. 

Medlem af LAG siden 2015.

Dorthe Schack, Sønderborg

Dorthe Schack, Sønderborg

Bestyrelsesmedlem

Afsætninsøkonom med fokus på marketing og kommunikation. Mangeårig frivillig ildsjæl i foreningsliv. Soroptimist.

Læs mere her

Med en uddannelse som cand.merc. i afsætningsøkonomi og med erfaring fra forskellige brancher er Dorthes faglige fokus kommunikation. Tidligere selvstændig med feriecenter. Dorthe har været frivillig i foreningslivet i mange år, som bestyrelsesmedlem, som instruktør, ved etablering af friskole og nu som formand for senioridrætsforening. Dorthe er medlem af Soroptimist International Sønderborg. 

Dorthe tror på, at kommunikation og vidensdeling er vigtig i LAG og at innovation og bæredygtighed sammen med inspiration fra gode projekter og cases fra landsbyer og lokalområder i hele landet kan bidrage til udvikling og det gode liv for alle aldersgrupper i vores lokalsamfund.

Medlem af LAG siden 2017.

Ester Esmarch, Bylderup-Bov

Ester Esmarch, Bylderup-Bov

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Aabenraa Kommune

Ergoterapeut i Tønder Kommune. Interesse i landdistriktsudvikling.

Læs mere her

Ester er uddannet ergoterapeut og arbejder i et Rehabiliserings-team i Tønder Kommune og er udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune til at sidde i bestyrelsen for LAG Sønderborg-Aabenraa.

Det betyder meget for Ester, at de små samfund i kommunerne får mulighed for at udvikle sig. Derfor takkede Ester ja, da hun blev opfordret til at være Aabenraa Kommunes bestyrelsesmedlem i LAG Sønderborg-Aabenraa, bl.a. forbi det er vigtigt at værne om landsbyerne og tilskynde tilflytning og det kan LAG hjælpe med.

Medlem af LAG siden 2022.

Gry Kibsgaard, Aabenraa

Gry Kibsgaard, Aabenraa

Bestyrelsesmedlem

Distriktschef i Aldi, tidligere Cafe Kridt, erfaring med ideudvikling og implementering.

Læs mere her

Gry er distriktschef i Aldi og har desuden en bred erfaring med sig, bl.a. som tidligere driftsleder i Novasol og ikke mindst som tidligere ideudvikler og indehaver af Cafe Kridt i bl.a. Aabenraa og Tønder. Gry er desuden uddannet revisor.

Gry er bestyrelsesmedlem i Aabenraa Erhvervsforening, konstitueret formand for turistforeningen Aabenraa og Grænselandet samt bestyrelsesmedlem i Varelotterifonden. 

Erfaringen med ideudvikling og -implementering af forskellige aktiviteter vil Gry bruge i LAG-arbejdet med landdistriktsudvikling.

Medlem af LAG siden 2023.

Henning Wendelboe, Augustenborg

Henning Wendelboe, Augustenborg

Bestyrelsesmedlem

Pensioneret. Tidligere formand og bestyrelsesmedlem i Danfoss regi.

Læs mere her

Henning har tidligere været mangeårig formand og bestyrelsesmedlem for henholdsvis Danfoss’ medarbejderfond, siddet i Danfoss A/S bestyrelse og i BMC-Fonden samt været byrådsmedlem i det tidligere Augustenborg Byråd.

Henning er stærkt engageret i landsbyudvikling som formand for det lokale landsbylaug i Kettingskov. Posten som næstformand i Landsbyforums bestyrelse, der er talerør for de 37 landsbylaug i Sønderborg kommune er også Hennings, ligesom han også er medlem af Bæredygtigheds- og Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune.

Medlem af LAG siden 2023.

Jette Damsø Henriksen, Sønderborg

Jette Damsø Henriksen, Sønderborg

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Regionsrådet

Socialrådgiver i Scleroseforeningen. Medlem af Regionrådet i Region Syddanmark.

Læs mere her

Jette er uddannet socialrådgiver og arbejder i Scleroseforeningen. Jette er medlem af Regionrådet i Region Syddanmark og af Handicaprådet i Sønderborg kommune og er desuden bestyrelsesmedlem i pensionskassen PKA og næstformand for Hospice Sønderjylland. 

Jette er udpeget af Regionsrådet til at sidde i LAG Sønderborg-Aabenraa og har takket ja, fordi hun gerne vil være med til at understøtte udvikling og nytænkning i lokalområderne. 

Medlem af LAG bestyrelsen siden 2022. 

Leif Frisk, Bylderup-Bov

Leif Frisk, Bylderup-Bov

Bestyrelsesmedlem

Smed med selvstændig virksomhed i 40 år, nu ansat hos søn. Har praktisk og positiv erfaring med LAG-projekter.

Læs mere her

Leif er smed og har været selvstændig i 40 år. Sønnen har overtaget firmaet og nu er Leif ansat i firmaet. Tidligere har Leif været bestyrelsesmedlem i brancheforeningen TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Leif fik øjnene op for de muligheder, LAG kan bidrage med for at udvikle landdistrikterne, da han var med i et projekt, der fik tilskud fra LAG. Derfor vil han gerne medvirke til at udbrede kendskabet og brugen af LAG til andre i lokalområderne i vores to kommuner.

Medlem af LAG bestyrelsen siden 2014.

Olaf Schmidt Meyer, Bylderup- Bov

Olaf Schmidt Meyer, Bylderup- Bov

Bestyrelsesmedlem

Direktør og ejer af Rens Forellen. Uddannet landmand med interesse i at udvikle erhvervslivet i landdistrikter.

Læs mere her

Olaf er uddannet landmand og er direktør og ejer af Rens Forellen, som er et anlæg med dambrug og fiskesø. Tidligere har Olaf været formand for Rens Egnsråd og er nu medlem af arbejdsgruppen om Ålandet.

Den primære interessere for Olaf er udvikling af erhvervslivet i landdistrikterne og hvordan man gør det mere attraktivt at drive virksomhed dér. Lokale fødevarer og bæredygtighed er et af de vigtige fokusområder. 

Medlem af LAG siden 2022.

Tom Hartvig Jensen, Fynshav

Tom Hartvig Jensen, Fynshav

Bestyrelsesmedlem, udpeget af Sønderborg Kommune

Uddannelseskonsulent på EUC-SYD. Byrådsmedlem (A) i Sønderborg

Læs mere her

Tom har arbejdet som uddannet tømrer og som faglig sekretær i 3F og er nu uddannelseskonsulent på EUC-SYD.

Tom har været byrådsmedlem (A) i Sønderborg siden 01.01.2018. Tom er formand for udvalget Bæredygtig og Landdistrikter samt næstformand for Sønderborg Forsyning. Desuden sidder han som formand for Lillebælt Vind, er med i bestyrelsen for Hofrådets hus og endelig  formand for Diamanten i Fynshav.

Det frivillige arbejde, bæredygtighed og landdistrikter er Toms fokusområder og derfor et væsentligt bidrag til Toms arbejdet med LAG.

Medlem af LAG bestyrelsen siden 2021.

Vacant

Vacant

Suppleant

Beslutning på bestyrelsesmødet i juni 2024.

Læs mere her

Andrea er pensioneret plejecenterleder og har tidligere arbejde med landdistriktsopgaver i mange år i det tidligere Sønderjyllands Amt. Sideløbende er Andrea politisk engageret og har været medlem af flere bestyrelser og andre fora.

Andrea er opvokset i et mindre lokalsamfund og har oplevet, at bl.a. et rigt foreningsliv har stor betydning for sammenhængskraften og det gode liv i landdistrikterne. LAG-midler skal medvirke og tilskynde til, at det gode liv på landet kan opretholdes og udvikles.

Andrea er suppleant til bestyrelsen for LAG Sønderborg-Aabenraa og har tidligere været politisk udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark i 3 perioder og har 12 års erfaring med LAG.

Vacant

Vacant

Suppleant

Beslutning på bestyrelsesmødet i juni 2024.

Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed scelerisque tempus lorem, ac molestie magna blandit eget. Donec laoreet ultrices venenatis. Vivamus non diam ut leo faucibus sodales id vitae ante. Duis neque sem, tincidunt vitae iaculis a, suscipit quis est. Ut in nulla erat. Donec pharetra luctus magna eu tincidunt. Nam dui ipsum, dapibus quis malesuada id, ultrices a nibh. Nam elit dolor, placerat et venenatis a, porttitor a orci. Vestibulum sagittis vestibulum sem ultricies hendrerit. Aliquam lobortis risus varius augue pretium ultrices.

 

Optimering af kapaciteten fra sæson til helårligt serviceringssted på Sydals - Mommark Marina

Bæredygtig helårsturisme for natur-livsnydere i den pragtfulde Nordalsiske natur - Købingsmark Strand Camping

Kruså Vandmølle som eksperimentarium for bæredygtigt byggeri, lokalt samlingspunkt for natur og kulturoplevelser samt nye erhvervsmuligheder

Nyt riffelhus - Bolderslev Skytteforening

Opstart af klinik med specialiserede kompetencer indenfor fertilitet, graviditet, barsel og bagy i udkants-/grænseområdet - Klinik Grobund

Bæredygtig bålhytte for alle - Kær Halvø Landsbylaug

Bæredygtig udvikling af eksisterende fællesfaciliteter på tværs af generationer i Slogs Herreds Hus

Forbedring af havets biodiversitet omkring Als og opland - Havørred Als

Bjerndrup Iværkstætterhus

Byparken i Felsted - Leg, kultur og natur - Feldsted Borgerforening

Mobilitetsløsninger for elever på Alssundgymnasiet

Etablering af bro i Augustenborg Fjord ved Hesselvej 10 - Vikingeskibslauget Sebbe Als

Loddenhøj Camping - Tiny Seaside Aps

Produktionsudstyr - Sandvig Pharma

Pyrolyse af plastaffald - Lynax

Generation 4 Kunststofgræsbane (hegn) - Hjordkær UIF

Modernisering af Lokalarkivet for at åbne op for en bredere brugergruppe - Den selvejende Institution Lokalarkiv Ravsted Sogn

Fremtidssikring af børne- og juniorafdelingens kajanlæg og havneområde - Gråsten Sejlklub

Etablering af "værested" i Kollund for børn og unge, samt for personer uden for arbejdsmarkedet - Kollundhus

Bæredygtig modernisering; minirenseanlæg - Det lille Teaterhus

Fra tilskuer til deltager med indflydelse - Landsbyforum

Etablering af Svennesmølle vingård - Mommark

Golfbanen bliver grønnere og mere åben - Sønderborg Golfklub

Handicapvenlig badebro ved Mommark Marina - Mommark Havns Venner

Tid til videreudvikling, omstilling og investeringer - Miljøforbedringer og styrkelse af Superbrugsen Løjt som arbejdsplads, indkøbssted og lokalt omdrejningspunkt

Tilførelse af strøm og ovne for vækst og udvikling af Rinkenæs Grillstegning

Specialdesignet sy- og blæsebord til videreudvikling af virksomheden og innovation i nichehåndværket tæppekantning - Matti Tæppekantning

Sauna-hytter - Alnor Vinterbadere

Skal vi snakke sammen?

Få hjælp og inspiration til dit næste projekt. Send en besked, så kontakter vi dig!

LAG Sønderborg-Aabenraa

Hovedgaden 55, Hellevad
6230 Rødekro
Telefon: 61348023

Copyright 2023 LAG Sønderborg-Aabenraa– Udviklet af Byro