Generelt om LAG

LAG Sønderborg-Aabenraa vil støtte udvikling af erhvervslivet, job, aktiviteter, kultur og naturoplevelser i landdistrikterne med fokus på bæredygtighed med henblik på at øge bosætningen i landdistrikterne.

Hvad er LAG

Lokale aktionsgrupper – LAG – er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Bestyrelsen i aktionsgruppen er valgt blandt områdets borgere.  I bestyrelsen sidder repræsentanter fra borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder, som skal bestyre foreningen og sørge for at den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt.

“De bedste idéer kommer fra dem, der kender området bedst
– nemlig de lokale selv.”

Visionen for lokale aktionsgrupper er at skabe udvikling med udgangspunkt i det enkelte områdes lokale behov. Det sker med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode og en lokal udviklingsstrategi, som aktionsgruppen har udarbejdet. Udviklingsstrategien danner grundlaget for gruppens arbejde og sætter rammerne for, hvilke projekter aktionsgruppen kan tildele tilskud.

Aktionsgruppens bestyrelse ønsker at støtte flest mulige projekter. 

Læs mere om LAG 2023-2027 her.

 

 

EU-midler

Lokale aktionsgrupper uddeler økonomisk støtte finansieret af EU.

Når LAG Sønderborg-Aabenraa uddeler støtte til projekter, sker det med udgangspunkt i såvel LAG’ens lokale udviklingsstrategi som i retningslinjer og forordninger fra både EU samt Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

 

“Den lokale aktionsgruppe skal informere offentligheden om, at tilskuddet ydes af EU i henhold til bilag II og III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/129.”

Citat: Bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter, BEK nr 462 af 02/05/2023.

Kontakt koordinator Connie Mark Skovbjerg på mobil 2441 0942 eller mail lag@sonderborg-aabenraa.dk, hvis du har spørgsmål eller evt. har brug for vejledning til at komme i gang med din LAG-ansøgning.

Mommark Marina

Købingsmark Strand Camping

Kruså Vandmølle

Bolderslev Skytteforening

Klinik Grobund

Kær Halvø

Slogs Herreds Hus

Havørred Als

Bjerndrup Iværkstætterhus

Feldsted Borgerforening

Mobilitetsløsninger for elever på Alssundgymnasiet

Vikingeskibslauget Sebbe Als

Loddenhøj Camping

Sandvig Pharma

Lynax

Hjordkær UIF

Den selvej. Institution Lokalarkiv Ravsted Sogn

Gråsten Sejlklub

Kollundhus

Det lille Teaterhus

Skal vi snakke sammen?

Få hjælp og inspiration til dit næste projekt. Send en besked, så kontakter vi dig!