Generelt om LAG

LAG Sønderborg-Aabenraa vil støtte udvikling af erhvervslivet, job, aktiviteter, kultur og naturoplevelser i landdistrikterne med fokus på bæredygtighed med henblik på at øge bosætningen i landdistrikterne.

Hvad er LAG

Lokale aktionsgrupper – LAG – er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Bestyrelsen i aktionsgruppen er valgt blandt områdets borgere.  I bestyrelsen sidder repræsentanter fra borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder, som skal bestyre foreningen og sørge for at den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt.

“De bedste idéer kommer fra dem, der kender området bedst
– nemlig de lokale selv.”

Visionen for lokale aktionsgrupper er at skabe udvikling med udgangspunkt i det enkelte områdes lokale behov. Det sker med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode og en lokal udviklingsstrategi, som aktionsgruppen har udarbejdet. Udviklingsstrategien danner grundlaget for gruppens arbejde og sætter rammerne for, hvilke projekter aktionsgruppen kan tildele tilskud.

Aktionsgruppens bestyrelse ønsker at støtte flest mulige projekter. 

Læs mere om LAG 2023-2027 her.

 

 

EU-midler

Lokale aktionsgrupper uddeler økonomisk støtte finansieret af EU.

Når LAG Sønderborg-Aabenraa uddeler støtte til projekter, sker det med udgangspunkt i såvel LAG’ens lokale udviklingsstrategi som i retningslinjer og forordninger fra både EU samt Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

 

“Den lokale aktionsgruppe skal informere offentligheden om, at tilskuddet ydes af EU i henhold til bilag II og III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/129.”

Citat: Bekendtgørelse om LAG-tilskud til projekter, BEK nr 462 af 02/05/2023.

Kontakt koordinator Connie Mark Skovbjerg på mobil 2441 0942 eller mail lag@sonderborg-aabenraa.dk, hvis du har spørgsmål eller evt. har brug for vejledning til at komme i gang med din LAG-ansøgning.

Optimering af kapaciteten fra sæson til helårligt serviceringssted på Sydals - Mommark Marina

Bæredygtig helårsturisme for natur-livsnydere i den pragtfulde Nordalsiske natur - Købingsmark Strand Camping

Kruså Vandmølle som eksperimentarium for bæredygtigt byggeri, lokalt samlingspunkt for natur og kulturoplevelser samt nye erhvervsmuligheder

Nyt riffelhus - Bolderslev Skytteforening

Opstart af klinik med specialiserede kompetencer indenfor fertilitet, graviditet, barsel og bagy i udkants-/grænseområdet - Klinik Grobund

Bæredygtig bålhytte for alle - Kær Halvø Landsbylaug

Bæredygtig udvikling af eksisterende fællesfaciliteter på tværs af generationer i Slogs Herreds Hus

Forbedring af havets biodiversitet omkring Als og opland - Havørred Als

Bjerndrup Iværkstætterhus

Byparken i Felsted - Leg, kultur og natur - Feldsted Borgerforening

Mobilitetsløsninger for elever på Alssundgymnasiet

Etablering af bro i Augustenborg Fjord ved Hesselvej 10 - Vikingeskibslauget Sebbe Als

Loddenhøj Camping - Tiny Seaside Aps

Produktionsudstyr - Sandvig Pharma

Pyrolyse af plastaffald - Lynax

Generation 4 Kunststofgræsbane (hegn) - Hjordkær UIF

Modernisering af Lokalarkivet for at åbne op for en bredere brugergruppe - Den selvejende Institution Lokalarkiv Ravsted Sogn

Fremtidssikring af børne- og juniorafdelingens kajanlæg og havneområde - Gråsten Sejlklub

Etablering af "værested" i Kollund for børn og unge, samt for personer uden for arbejdsmarkedet - Kollundhus

Bæredygtig modernisering; minirenseanlæg - Det lille Teaterhus

Fra tilskuer til deltager med indflydelse - Landsbyforum

Etablering af Svennesmølle vingård - Mommark

Golfbanen bliver grønnere og mere åben - Sønderborg Golfklub

Handicapvenlig badebro ved Mommark Marina - Mommark Havns Venner

Tid til videreudvikling, omstilling og investeringer - Miljøforbedringer og styrkelse af Superbrugsen Løjt som arbejdsplads, indkøbssted og lokalt omdrejningspunkt

Tilførelse af strøm og ovne for vækst og udvikling af Rinkenæs Grillstegning

Specialdesignet sy- og blæsebord til videreudvikling af virksomheden og innovation i nichehåndværket tæppekantning - Matti Tæppekantning

Sauna-hytter - Alnor Vinterbadere

Vi styrker og plejer omgangen på Vibæk Mølle, Sydals

Oasen, SydalsHallens hjerterum

Etablering af bålhytte med shelter til samvær, læring og oplevelser på Gendarmstiens Lejrskole.

Udvidelse og opskalering af produktion hos Ronan Armour Aps.

Lege- og Fritidszonen - "Midt o Als"

Koldt køkken hos Min Købmand i Tandslet

Skal vi snakke sammen?

Få hjælp og inspiration til dit næste projekt. Send en besked, så kontakter vi dig!