Generalforsamling den 30. april 2024

Kollundhus,  Gl. Kirkevej 9, Kollund, 6340 Kruså, hvor generalforsamlingen afholdes kl. 19.00

Dagsorden:

pkt. 1.   Valg af dirigent.

pkt. 2.   Valg af referent.

pkt. 3.   Valg af stemmetællere.

pkt. 4.   Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

pkt. 5.   Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Se udkast til årsregnskab efter den 10. april HER

pkt. 6.   Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

pkt. 7.   Godkendelse af vedtægter.

Vedtægterne er blevet opdateret jævnfør standardvedtægter i driftsbekendtgørelsen. Formelt set skal de derfor godkendes af generalforsamlingen. Se de opdaterede vedtægter HER og vedtægterne fra 22-08-2022 HER.

pkt. 8.   Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer modtages senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: LAG@sonderborg-aabenraa.dk.

pkt. 9.   Valg af forperson.

På valg er:

  • Andreas Carstensten, Hellevad (modtager genvalg)

pkt. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

  • Jacob H. Bendtsen, erhverv, Sønderborg (modtager genvalg)
  • Peder Damgaard, forening, Aabenraa (modtager genvalg)
  • Dorthe Møller Schack, forening, Sønderborg (modtager genvalg)
  • Leif Frisk, erhverv, Aabenraa (modtager genvalg)

Desuden vælges to suppleanter for et år.

pkt. 11. Valg af godkendt revisor.

pkt. 12. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen HER senest den 29/4 kl. 12.00 af hensyn til forplejningen. Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.